V košíku je za 0,-Kč
Kamenná prodejna
M+m electronic
Havelkova 26
Brno - Bohunice
547 243 767
777 644 546
Po-Pá 10:00-12:00 14:00-18:00

Výdejní místa
Zásilkovna.cz
Zasíláme do
Doprava
Doprava

Platba
Platba

Marek Miksche na Firmy.cz

 


1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mmelectro.cz/obchod. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou právnická osoba, nebo podnikatel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a nemá proti nim žádných výhrad.

2. Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající - je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel,zákazník - je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě www.mmelectro.cz jsou včetně DPH, ceny zboží jsou platné v okamžiku uzavření objednávky.
Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Před odesláním objednávky má kupující možnost opravovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení o přijetí objednávky, elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky, tato zpráva slouží pro informaci, že dodatel obdržel objednávku a slouží jako návrh k uzavření kupní smlouvy. V následujících pracovních dnech kupující obdrží od dodavatele e-mail o potvrzení objednávky. Tato zpráva je považována za potvrzení a přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, kterou učinil kupující.
Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné upřesnění objednávky v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, předpokládané náklady na dopravu).
Vlastnické právo ke zboží přechází momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

4. Platební podmínky

Převodní příkaz - platba předem na účet prodávajícího - pokyny k platbě budou zaslány kupujícímu po potvrzení objednávky.
Dobírka - kupující zboží uhradí při předání dopravci
Hotově - Osobní odběr na naší provozovně
Hotově - v provozovnách výdejních míst Uloženka. cz

5. Přeprava a dodání zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno nejpozději do 7 dnů. V případě, že zboží již nebude skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, e-mailem) o možném termínu dodání.
Zboží zasíláme Českou poštou (balík do ruky, na poštu, obyčejný balík), přepravní službou, do provozoven výdejních míst uloženka.cz.
Osobní odběr na naší provozovně - Havelkova 26, 625 00, Brno
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady související s balením a přepravou zboží.
V případě, že z důvodů na straně kupujícího je potřeba zboží doručit opakovaně, nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s opakovaným doručením, případně s jiným způsobem doručení.
Při přepravě doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený, případně je zásilka neúplná, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, odstoupení může zaslat písemně na korespondenční adresu prodávajícího, nebo elektronickou cestou na e-mail prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující bez zbytečného odkladu prokazatelně zašle, nebo předá prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, s dokladem o koupi, nejdéle však do 14 - ti dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. . Peníze za zboží Vám vrátíme, jakmile obdržíme zboží zpět, nejdéle do 14 dní od vrácení zboží.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího dle § 1837 Občanského zákoníku .
V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží dodavateli.
V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

7. Reklamace zboží

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.
Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady.
Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání.
V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.
V případě vady neodstranitelné máte v záruční lhůtě nárok na výměnu zboží za bezvadné, nebo vrácení peněz v případě, že nebude možné zboží vyměnit za bezvadné.
Kupující doloží doklad o koupi.
Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodily, nebo nedostali svým závazkům, napište nám na naší emailovou adresu info@mmelectro.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterm se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jimý subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce https://adr.coi.cz/cs.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprve. Spotřebitel může podat také návrh prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběho řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministersta průmyslu a obchodu na adresu adr@mpo.cz
V případě přehraničních sporů prmáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotžebitelských sporů Evropské společenské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nesou strany samy.

9. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám, ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/ 2000 SB.

V případě záručního i pozáručního servisu se obraťte přímo na prodejce, kde Vám bude případná oprava vyřízena.

Prodejce:

Marek Miksche - M+m electronic
Havelkova 26
625 00 Brno
tel. : 547243767
mobil: 777644546
email: info@mmelectro.cz


Nahoru